Acupunctuur

 Acupunctuur betekent letterlijk: het prikken met een naald en is onderdeel van de Traditionele Chinese Geneeskunst. De acupunctuur zoals die momenteel gebruikt wordt omvat naast verschillende naaldtechnieken ook moxatechnieken, cupping en specifieke massagetechnieken.

In de tweede helft van de vorige eeuw is – voornamelijk in het Westen – fundamenteel onderzoek gedaan naar de werkzaamheid van acupunctuur en is de relatie tussen huid en organen wetenschappelijk aangetoond. Acupunctuur heeft inmiddels een grote maatschappelijke acceptatie verworven. Het is geen wondermiddel. Het is ook niet iets waarin je moet geloven om te werken. Het is gewoon een doeltreffende vorm van geneeskunst die de westerse geneeskunde goed kan ondersteunen en aanvullen en het kent, mits goed gebruikt, geen schadelijke bijwerkingen.

Een beetje theorie

Moxa en Cupping

Soms gebruiken we Moxa. Dit is een smeulende kruidensigaar die boven een acupunctuurpunt gehouden wordt om zo het punt te verwarmen. Bij een andere techniek – ‘cupping’ – worden er enkele minuten lang kleine vacuum potjes op acupunctuurpunten geplaatst. Beide behandeltechnieken worden als zeer aangenaam ervaren door het kind.

Acupunctuurbehandeling


Tijdens de eerste acupunctuurbehandeling wordt een uitgebreid onderzoek afgenomen. Het onderzoek bestaat uit een groot aantal vragen over de meest uiteenlopende aspecten van de gezondheid. Verder worden er punten op de romp afgetast, en wordt de tong bekeken en de pols zeer nauwkeurig gevoeld. Zo wordt een behandelplan acupunctuur samengesteld.

Met prikken worden dunne, steriele, roestvaststalen naaldjes gebruikt om de zgn. meridiaanpunten te prikken. De punten worden om de beurt geprikt. Het inbrengen van het naaldje wordt gevoeld, maar het doet veel minder pijn dan een injectie of inenting. Direct na inbrengen van het naaldje wordt het gemanipuleerd tot het Qi-gevoel optreed. Dit kan een beetje gevoelig zijn, maar in de praktijk valt dat prikken best wel mee. Bij een behandeling hoeft er niet alleen met naalden te worden gewerkt. Er kan ook gebruik worden gemaakt van warmte (MOXA), massage, cupping of voedingsvoorschriften. De vervolgbehandelingen beginnen ook elke keer weer met een kort vraaggesprek. Elke behandeling wordt aangepast aan uw toestand/gesteldheid van dat moment.

Er zijn meestal twee tot vijf behandelingen nodig om een verandering in de klacht te bereiken. Na de vijfde behandeling wordt met u overlegd hoe de behandeling (aantal,frequentie e.d.) verder zal gaan. Als na vijf behandelingen geen enkele verandering in de klacht is bereikt wordt de behandeling gestopt.

Is acupunctuur pijnlijk?


Acupunctuurnaalden zijn haardun, niet te vergelijken met bijvoorbeeld injectienaalden. Daarom is het deskundig inbrengen vrijwel pijnloos.

Maar als de naald goed zijn werk doet of gemanipuleerd wordt kan het effect erg sterk zijn en ook prikkelen of pijn doen.
Het hangt af van:

 • lichaamsdeel: vingers en tenen zijn bijvoorbeeld gevoeliger dan arm of been,
 • acupunctuurpunt: het ene punt is gevoeliger dan het andere.

Direct na het uitnemen is het eventuele leed weer geleden.

De Meridianen


De eerder genoemde energie circuleert in het lichaam via meridianen, d.w.z. energiekanalen die in het lichaam lopen. Deze meridianen zijn ieder genoemd naar het orgaansysteem waar ze contact mee hebben. Zo is er b.v. de Levermeridiaan of de Hartmeridiaan. Zij vormen samen een complex netwerk waarin de energie naar elk deel van het lichaam wordt doorgegeven. Op deze meridianen liggen de acupunctuurpunten. Een acupunctuurpunt is een punt waarmee de acupuncturist invloed kan uitoefenen op het stromen van energie in de meridiaan. Door een naald te steken zet je de energie in beweging en kun je zo nodig versterken of afremmen om het lichaam weer in een energetisch evenwicht te brengen.

De 5 elementen


Naast het Yin-Yangbegrip kent de tradionele Chinese filosofie de theorie over de vijf elementen of vijf fasen. Alles is voortdurend in beweging. Denk aan het ritme der seizoenen of van elke dag, maar ook aan het functioneren van het lichaam. In het westen herkennen we wel vage begrippen als bioritme, voorjaarsmoeheid en winterdepressie, maar in het China van voor onze jaartelling had men de relatie tussen mens en seizoenen nauwkeurig in kaart gebracht. Daarnaast was men toen al op de hoogte van een relatie tussen de oppervlakte van het lichaam en de inwendige organen. Prikkelen of masseren van bepaalde plaatsen loste lichamelijke problemen op.

Binnen de acupunctuur worden aan een orgaan ook andere functies toegekend dan in de westerse geneeskunde. Zo zorgen de longen, naast de ademhaling ook voor de keel, de neus, de slijmvliezen, de lichaamsbeharing, de huid, het kunnen voelen van verdriet en het helder kunnen oordelen.

Wanneer er in een van de orgaansystemen een verzwakking of blokkade van de energie optreedt, heeft dat niet alleen invloed op de functies van het orgaan, maar mogelijk op den duur ook op de energie van andere orgaansystemen. Zo ontstaat in de loop van de tijd een waar web van klachten, die vaag en op zichzelf staand lijken, maar voor de acupuncturist vaak te herleiden zijn tot één hoofdoorzaak.

Elk der seizoenen is verbonden met een element: hout, vuur, aarde, metaal en water. En de 5 elementen corresponderen met de organen in ons lichaam. Elke verstoring van de natuurlijke cylus zal een tegengestelde reactie oproepen om het evenwicht te herstellen. De acupunctuur helpt die herstelkrachten te versterken of op te roepen om het evenwicht zo effectief mogelijk te herstellen.

Yin & Yang


Acupunctuur is gebaseerd op het begrip energie. Normaal gesproken, in een gezonde situatie, zijn alle vormen van energie in de mens en zijn omgeving met elkaar in evenwicht. Ziekte evenwel is een verstoring van deze natuurlijke balans. In die gevallen waarin een lichaam niet in staat is zelfstandig dit evenwicht te herstellen, kan de acupunctuur uitkomst bieden.

Volgens de Tao is evenwicht het basisprincipe van het universum, en gezond blijven derhalve het streven naar harmonie. Het evenwicht wordt gevormd door twee elementen: Yin & Yang.
Yin en Yang zijn tegenpolen, elkaars tegengestelde, waarbinnen het leven haar evenwicht zoekt. Yin staat voor alles dat daalt, naar binnen gaat, koel en donker is; voor rust, voeding, nacht, winter en water. Yang stijgt, treedt naar buiten, is warm en licht, actief, beschermend, dag, zomer en vuur. Deze 2 tegenpolen kunnen zonder elkaar niet bestaan. Ze vullen elkaar aan en gaan in elkaar over: dag in nacht, zomer in winter, actie in rust etc.
Gezondheid betekent dat er evenwicht is tussen Yin en Yang. Ziekte betekent dat een van de twee overheerst. Zo kun je een “yange ziekte” hebben, zoals koorts of ontsteking, of een “yinne ziekte” zoals gewrichtsslijtage.
Met acupunctuur wordt de te zwakke pool versterkt en/of de te sterke pool geremd. In het logo van de Nederlandse Vereniging voor Acupunctuur is het Yin-Yang symbool opgenomen.

Ziekte is een gevolg van verstoring van de harmonie in ons lichaam. De behandeling is er op gericht het evenwicht te herstellen.

Historie


Acupunctuur moet al ver voor het begin van onze jaartelling hebben bestaan, ook hier in West-Europa. Archeologische vondsten in het nabije Oosten wijzen op gebruik van vuurstenen acupunctuurnaalden op mens en dier minstens 9.000 jaar geleden.
Recent werd in de Italiaanse Alpen het ingevroren lichaam gevonden van een krijger die 5.000 jaar geleden leefde. Ötzi, zo genoemd naar de vindplaats, bleek aan tal van kwalen te hebben geleden. Op zijn lichaam waren 47 punten getatoeëerd, die stuk voor stuk overeen komen met acupunctuurpunten en volgens de modernste inzichten uitstekend blijken te passen bij behandeling van zijn gezondheidsproblemen, waaronder arthrose.

De kennis omtrent acupunctuur ging echter zowel hier als in het nabije Oosten al lang geleden verloren; alleen in China werd de acupunctuur in ere gehouden, opgeschreven en verder ontwikkeld.

Meer over kinderacupunctuur


Acupunctuur werkt uitzonderlijk goed bij kinderen. Vele ziektes die door (reguliere) behandelmethoden niet genezen, kunnen wel verbeteren door acupunctuur.
Acupunctuur is een goede keuze omdat het een veilige en zeer effectieve behandelmethode is zonder schadelijke bijwerkingen. Van belang is o.a. dat gebruik van medicijnen of antibiotica, zaken die de weerstand van een kind juist verminderen, kan worden beperkt of vermeden.

Waarvoor behandelen?

 • Gedrag:
  Acupunctuur heeft een duidelijk in balans brengend effect op het gedrag van kinderen. De rustige in zichzelf terug getrokken kinderen worden meer extrovert en minder kwetsbaar, de drukke, agressieve kinderen worden juist kalmer. Als de energie in het kind in balans gebracht wordt komt de ware natuur van het kind naar boven. De introverte kinderen krijgen meer energie en zo meer zin om mee te doen met het volle leven terwijl de drukke, agressieve kinderen zich prettiger in hun vel voelen en zo minder behoefte hebben om het anderen moeilijk te maken.
 • Slaapproblemen:
  Slaapproblemen bij babies en kinderen komen veel voor. Dat is voor alle gezinsleden vervelend. Er zijn ouders die daardoor maanden of jaren zelf geen nacht doorgeslapen hebben. Bij babies die niet ouder zijn dan drie maanden is ’s nachts wakker worden nog normaal, ze moeten nog hun dag- en nachtritme vinden. Daarom worden deze in de regel niet behandeld.
  In de acupunctuur worden veel slaapproblemen beschouwd als een symptoom van een onderliggende aandoening. Slaappatronen vertellen iets over de conditie van een kind. Slecht slapen kan een conditie bovendien verder verzwakken.
  Veel slaapproblemen zijn uiteindelijk terug te voeren op problemen met het spijsverteringssysteem. Op de een of andere manier wordt voedsel niet juist verwerkt. Ook kan angst en/of overstimulatie de oorzaak zijn.
  Een acupunctuurbehandeling zal gericht zijn op opheffen blokkades, conditieversterking en rust en kan al binnen korte tijd helpen. Daarnaast kan dieet- en/of gedragsaanpassing nodig zijn.
 • Luchtwegen:
  Kinderen reageren sneller dan volwassenen op behandeling voor luchtweginfecties zoals verkoudheden, hoesten en bronchitis, waardoor deze in &eagrave;&eagrave;n of twee keer behandeld kunnen worden, zelfs acute bronchitis. Veel kinderen die bij mij in behandeling komen hebben al herhaaldelijk luchtweginfecties gehad die veelal met antibiotica zijn behandeld, waardoor hun immuunsysteem verzwakt kan zijn. Bij deze kinderen zijn vaak meerdere behandelingen nodig voordat hun weerstand hersteld is en zal het soms nodig zijn antibiotica en acupunctuur te combineren. Acupunctuur helpt goed bij het aansterken van deze kinderen. Het effect is opbouwend, elke behandeling iets toevoegend.
 • Infectieziektes:
  Kinderen zijn erg vatbaar voor infecties omdat het enkele jaren duurt voordat het immuunsysteem goed ontwikkeld is. Daarnaast zijn er nog de kinderziektes: mazelen, bof, roodvonk, waterpokken, kinkhoest. Acupunctuur kan veel hulp bieden bij deze ziektes, met soms verbluffende resultaten. De meeste van deze ziektes komen niet meer voor omdat de kinderen ertegen ingeënt worden. Een goed advies voor de ouders van kinderen die om welke reden dan ook niet ingeënt kunnen worden: neem contact op met een kinderacupuncturist om kennis te maken en te weten bij wie u terecht kunt voor hulp als uw kind ziek zou worden. In het algemeen reageren de infectieziektes die gepaard gaan met hoge koorts sneller op acupunctuur dan die met geen of lage koorts. Dus mazelen, roodvonk, griep, oorontsteking en conjunctivitis reageren snel, bof en kinkhoest hebben echter meer behandelingen nodig.
 • Zenuwstelsel:
  Acupunctuur bekijkt verstoringen in het centraal zenuwstelsel vanuit verschillende invalshoeken. Er spelen zowel interne als externe factoren een rol.
  Voorbeelden zijn:

  • intern: onvolledige aanleg en ontwikkeling van het zenuwstelsel of verzwakking van het kind.
  • extern: infectieziektes, ziektes met koorts, toepassing van verkeerde medicatie en een hersenschudding. Ook uitputting bij het doormaken van ernstige ziektes kunnen verantwoordelijk zijn voor aandoeningen van het centraal zenuwstelsel.

  Doorgaans begeleiden de behandelingen de gezondheidsproblemen tot herstel van de aandoening van het centraal zenuwstelsel.

 • Huidcondities
  Met acupunctuur zijn tal van huidaandoeningen te behandelen. Enkele voorbeelden zijn: acne, steenpuisten, (zwemmers-)eczeem, psoriasis, wratten.
 • Spijsverteringsklachten
  Geïndiceerde klachten zijn bijvoorbeeld: buikpijn, constipatie, wormen, koliek, diarree, overgeven.
 • Urinewegen
  bedplassen, urinereflux, incontinentie, urethritus.

Meer over auriculotherapie


Als u een oorschelp goed bekijkt, lijkt deze op een foetus. Het oorlelletje is het hoofdje, de rand in het oor het ruggetje, de kronkelige lijnen binnen het oor het opgekrulde lijfje. Als u met uw vingers langs uw oor gaat, zit er halverwege een stevige richel. Deze richel staat in verbinding met de ruggengraat.

Stukje bij beetje werd een hele ‘landkaart’ van het oor ontworpen. Niet alleen de wervelkolom is te vinden op het oor. Ook de organen, als long en nieren en weefsels en bloedvaten, zenuwen en dergelijke zijn op het oor terug te vinden. Tegenwoordig zijn er geavanceerde puntzoekers ontwikkeld, die de weerstand van de punten op het oor kunnen meten en signaleren.

China nam deze geneesmethode als aanvulling op de acupunctuur over en er wordt tegenwoordig vaak bij operaties een verdoving toegepast uitsluitend door middel van ooracupunctuur. Naast het voordeel dat de patiënt bij kennis blijft wordt zo het nadeel van chemische verdoving omzeild. Men wordt niet met een kater wakker en ondervindt geen (langdurige) nadelige gevolgen van een chemische verdoving. Omdat de anesthesie vrij lang blijft werken, is er na een operatie ook opvallend weinig napijn.

De auticulo therapie dankt zijn populariteit aan de soms spectaculaire en snelle resultaten. Er zijn momenteel enkele richtingen te onderscheiden:

 • De Chinese ooracupunctuur, die gebruikt wordt ter ondersteuning van een acupunctuurbehandeling en vooral op pijnreductie werkt.
 • De auriculo-therapie, die meer westers georiënteerd is en ook gebruikt wordt voor vooral pijnreductie en verslavingsziekten. Bij de Chinese ooracupunctuur en de auriculo-therapie spoort men de oorpunten op met een puntzoeker.

error: Inhoud is beschermd !!