Visie

Zorg op maat. Of het nu gaat om acupunctuur of fysiotherapie, de hulpvrager staat centraal. De aanpak is er op gericht het lichamelijke probleem op te lossen dan wel te verminderen. Hierbij wordt zo nodig ook gewerkt aan de psychosociale factoren die van invloed kunnen zijn.

Van groot belang zijn:

 • oog en oor te hebben voor de behoeften en wensen van de patiënt
 • een goede voorlichting aan en coaching van de patiënt
 • een transparant behandelplan op maat
 • efficiënte en doelmatige zorg door meerdere specialisaties
 • aandacht voor genezing én preventie
 • maximale zelfwerkzaamheid en zelfzorgzaamheid van de patiënt

De therapeut kan behandelen en coachen, maar de patiënt moet het uiteindelijk zelf doen. De therapeut verdwijnt zo snel mogelijk weer uit beeld.

Naast inbreng van de eigen specialisaties wordt geprobeerd door middel van samenwerking op het juiste moment de juiste zorg en expertise te bieden. Door de jarenlange samenwerking met de huisartsen en medisch specialisten in onze regio kunnen wij voor een effectieve behandeling zorgen.

Er wordt gewerkt vanuit een totaalbeeld van lichaam en geest. De combinatie van acupunctuur en fysiotherapie biedt daartoe alle mogelijkheden. Theoretische integratie van beide behandelmethoden kan tot snellere en/of blijvender resultaten leiden.

Het streven is: balans, kracht en zelfvertrouwen, de pijlers van een gezond leven.

Samenwerking
In dit werkveld is samenwerking met vele disciplines aan de orde:

 • De (verwijzende) huisarts, bedrijfsarts;
 • De arts-specialisten zoals orthopeed, neuroloog, psycholoog, longarts,
  rheumatoloog, revalidatiearts, gynaecoloog;
 • Andere paramedische disciplines zoals de ergotherapeut, podoloog, orthopedische schoenmaker;
 • Instellingen als Maatschappelijk werk, Thuiszorg, Ouder- en kindzorg, ARBO-dienst;
 • Ziektekostenverzekeraars;
 • Sportscholen, sportverenigingen;
 • Collega’s in de regio – via regulier groepsoverleg – ten aanzien van vakinhoudelijke zaken.

Gedurende de behandeling wisselt de therapeut waar nodig – met toestemming van de patiënt – informatie uit en/of voert overleg over indicatie, diagnose, behandeling en resultaat(-verwachting). Daarnaast komen zaken als begeleiding, opvang, hulpmiddelen, arbeidsomstandigheden en dergelijke regelmatig aan de orde.

De therapeut is niet alleen genezend bezig. Samenwerken met als oogmerk preventie is ook een belangrijke taak. Bijvoorbeeld door middel van het geven van voorlichting en cursussen. Aan de individuele patiënt, maar ook aan groepen of groeperingen.

Translate »
error: Inhoud is beschermd !!