Klachten

Hoewel ik mijn uiterste best doe een optimale afgestemde behandeling te geven kan het voorkomen dat u als patiënt niet tevreden bent. Neem dit dan alstublieft direct met mij op, dan kunnen wij er gezamenlijk aan werken om die situatie te verbeteren. Als u er niets over zegt kan ik er niet op reageren.
Bij voorkeur meldt u dit tijdens een behandeling of via mondeling/telefonisch contact. Maar u kunt desgewenst uw klacht schriftelijk indienen. Ik zal dan zo snel mogelijk contact hierover met u opnemen.
Indien naar uw mening ons onderlinge contact niet tot de gewenste oplossing leidt kunt u ervoor kiezen een klacht in te dienen.

Acupunctuur
Klachten over de behandeling of een acupuncturist worden op objectieve wijze behandeld volgens de geldende maatschappelijke en medisch-juridische normen.
Als u een klacht hebt en het lukt niet die samen met de acupuncturist op te lossen, kunt u contact opnemen met
 het secretariaat van de NVA »
Men zal u informeren over de stappen die u kunt zetten.

Soms is het al voldoende dat u uw verhaal heeft kunnen vertellen en ziet u af van verdere actie. Soms kan er bemiddeld worden en maakt men met u een afspraak over de vervolgstappen. Het kan ook zijn dat u het advies krijgt uw klacht in te dienen bij de Klachtencommissie Alternatieve Behandelwijzen (KAB). Deze onafhankelijke commissie behandelt uw klacht uiterst zorgvuldig en vertrouwelijk. U kunt uiteraard ook direct contact opnemen met de KAB, zonder eerst de NVA te bellen of te mailen.
De vierde mogelijkheid is om een klacht tegen een NVA-acupuncturist in te dienen bij het College van Toezicht, het tuchtcollege van de NVA.
 Voor meer over de klachtprocedure »

Fysiotherapie
Een klacht indienen, hoe werkt dat?
Levert een gesprek of een bemiddeling niet het gewenste resultaat op, dan kunt u gebruik maken van een klachtenprocedure.

Er zijn drie instanties waar u achtereenvolgens met uw klacht terechtkunt:
1 De klachtencomissie van het KNGF
2 De Commissie van Toezicht van het KNGF
3 Het Regionaal Tuchtcollege van de overheid

In alle gevallen behandelt een onafhankelijke commissie uw klacht. De behandeling van de klacht is kosteloos, uitgezonderd de (eventuele) kosten van bijstand. De bevoegdheid om maatregelen te nemen verschilt echter per commissie. Vanzelfsprekend gaan alle commissies zeer zorgvuldig en vertrouwelijk met uw klacht om. Meer informatie over de drie verschillende instanties, wat u hier kunt bereiken en hoe de procedure verloopt, leest u hieronder.

Schriftelijk indienen
Een klacht moet altijd schriftelijk worden ingediend door u als patiënt of, wanneer het om een kind gaat, door de ouders. Iemand kan ook namens u een klacht indienen, als u diegene daartoe gemachtigd heeft. Anonieme klachten kunnen niet in behandeling worden genomen. Omschrijf uw klacht zo duidelijk mogelijk en vermeld uw eigen naam en adres evenals de naam en het privé- of praktijkadres van de fysiotherapeut. Stuur uw brief naar de instantie die uw klacht het beste kan behandelen.

Meer informatie
Wilt u meer weten over de mogelijkheden van een bemiddelingsgesprek? Of heeft u vragen over hoe en bij welke instantie een klacht het beste kan worden ingediend? Neem dan contact op met een van de onderstaande organisaties:
• Ledenadvies KNGF, Postbus 248, 3800 AE Amersfoort, tel. 033 – 467 29 29.
• Landelijk Informatiepunt voor Patiënten, Postbus 9101, 3506 GC Utrecht, tel. 030 – 266 16 61.

Translate »
error: Inhoud is beschermd !!