Kwaliteit


Fysiotherapie

De kwaliteit van fysiotherapeutische zorg is in Nederland goed geborgd. Alle therapeuten van onze praktijk zijn ingeschreven in het Kwaliteitsregister van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie. Dat geldt aanvullend voor de verschillende specialisaties die we bieden. Wij volgen jaarlijks aanvullende opleidingen plus de Bedrijfshulpverlenerscursus.

Wij zijn aangesloten bij Zorgnetwerken om via kennis- en ervaringsuitwisseling op een bepaald vakgebied de deskundigheid te vergroten. Het betreft netwerken als:

 • Netwerk Onvoldoende Verklaarde Lichamelijk Klachten (NOLK) »
 • Claudicationet (LNL) »
 • Acupunctuur

  Jeannette Bastemeijer is lid van de NVA (nederlandse Vereniging voor Acupunctuur). Een NVA-acupuncturist is HBO-opgeleid en beschikt over een gedegen kennis van zowel Chinese als Westerse geneeskunde. Dat is niet alleen van belang om uw gezondheid goed te kunnen beoordelen, maar ook om eventueel te overleggen met uw (huis-)arts. Eenmaal geregistreerd als NVA-acupuncturist wordt de kennis op peil gehouden met verplichte nascholing op zowel medisch als vakinhoudelijk gebied.
  De NVA-acupuncturist heeft zich te houden aan duidelijke reglementen. Denk daarbij aan regels met betrekking tot praktijkvoering, hygiëne, steriliteit en veiligheid, ethiek en privacy. Door middel van praktijkvisitatie wordt de kwaliteit in de NVA-praktijken actief gecontroleerd.
  De NVA heeft een klachtenprocedure, is aangesloten bij de Geschilleninstantie KAB en beschikt over een Tuchtcollege.

  Onze zorgkwaliteit:

  Wij leveren kwaliteitszorg gericht op de individuele patiënt met als doel zo snel als mogelijk de klacht te doen verdwijnen of er mee te leren omgaan. Daartoe maken wij deze bewuste keuzes:

  • Wij behandelen individueel, niet in groepsverband. Omdat wij vinden dat iedere patiënt uniek is en persoonlijke begeleiding met een programma op maat nodig heeft. Met oefeningen en adviezen die u in onze goed toegeruste oefenzaal of – zonder apparatuur- elders kunt uitvoeren.
  • Wij werken met een vaste therapeut voor een patiënt tenzij omstandigheden, zoals een vakantie of ziekte, dit onmogelijk maken.
  • Wij zijn multidisciplinair. Met een breed scala aan expertises kunnen wij alle problemen in hun samenhang te lijf gaan.
  • Wij richten ons niet alleen op de specifieke klacht, maar ook op de persoon achter de klacht. Omdat die twee vaak verbonden zijn. Door de integrale inzet van deskundigheid en ervaring komen wij tot een op de patiënt toegesneden behandeling.
  • Wij geven voorrang aan daadwerkelijke patiëntenzorg tijdens de zitting boven het vastleggen van processen en data op de computer.
  • Wij kennen geen wachtlijsten. Indien nodig is altijd op korte termijn een afspraak te maken.
  • Wij besteden veel tijd aan scholing, om steeds bij te blijven met alle ontwikkelingen op de verschillende vakgebieden.
  • Wij meten onze kwaliteit direct, door gegevens als gemiddelde behandelduur en slagingspercentage te vergelijken met landelijke cijfers.

  Kwaliteitsmeting

  Wij meten onze kwaliteit ook indirect, door tevredenheidsonderzoeken. Qualizorg verzorgt het onderzoek, handelt volgens de Wet bescherming persoonsgegevens en ziet erop toe dat uw gegevens volledig anoniem worden behandeld. Noch onze praktijk, noch uw therapeut, noch uw verzekeraar komen uw gegevens te weten. Deelname aan het onderzoek is geheel vrijwillig, maar wij hopen dat u meedoet. Bij voorbaat onze dank.
  Onze actuele score:

  error: Inhoud is beschermd !!