1e afspraak

Uw eerste afspraak is zo gemaakt. Met een telefoontje, een e-mail of het contactformulier (zie de balk bovenaan deze pagina). Daarmee heeft u snel een deskundig advies.
Een verwijsbrief is niet nodig. Bij klachten hoeft u niet eerst langs bij de huisarts, u kiest tegenwoordig zelf uw therapeut. Dus we kunnen zo aan de slag.

Dit heeft u nodig:
* legitimatiebewijs,
* pas van de zorgverzekeraar,
* digitaal betaalmiddel (PIN-pas, creditcard of contactloos),
* eventueel een verwijzing van de huisarts of specialist,
* een eigen badhanddoek en eigen schrijfgerei bij praktijkbezoek.

We voeren eerst telefonisch een intakegesprek waarbij we samen met u bepalen of behandeling in de praktijk noodzakelijk is of dat de behandeling gestart kan worden door middel van een telefonisch- of videoconsult.

Vanwege het COVID-19 virus hanteren wij nog steeds deze praktijkregels:
* Met COVID-19 gerelateerde klachten komt u niet en zegt u af
* Ga voor uw komst naar het toilet
* Kom alleen
* Arriveer vlak voor een afspraak en vertrek na afloop direct
* Ontsmet bij aankomst uw handen
* Neem zelf bad- of hoeslaken mee.

Controleer uw verzekering
Het is altijd goed om vooraf in de polisvoorwaarden te controleren hoe u verzekerd bent voor fysiotherapie of acupunctuur. Vanaf 2024 sluit de praktijk geen verzekeringen meer af met zorgverzekeraars. U dient de behandeling zelf direct af te rekenen (met PIN_pas, creditkaart of contactloos) en kunt daarna de nota indienen bij uw zorgverzekeraar. Dit zijn onze
  Tarieven  »  

En meer weten over verzekeringspolissen? Kijk op
  Zorgwijzer  »  

De intake
De eerste afspraak van een half uur, de intake, bestaat uit twee delen. Een uitgebreid gesprek over wat er speelt en wat er er al aan behandeling heeft plaats gevonden. En een therapeutisch onderzoek, fysiek of online. Meestal kunnen we bij afsluiting van de intake vertellen wat er aan de hand is en bespreken we of en hoe een therapie kan helpen. Dan stellen we samen het behandelplan op. Indien mogelijk kunnen we die zitting al een begin maken met de therapie.

Afzeggen of verzetten
Dat is geen probleem als u dat maar tijdig doet. Laat het weten via telefoon, e-mail of contactformulier. Tot 24 uur vóór de afspraak is veranderen gratis, daarna brengen we de zittingkosten rechtstreeks bij u in rekening (de zorgverzekeraar vergoedt die niet).

Meest gestelde vragen

Hieronder uitgebreide antwoorden op de meest gestelde vragen. Mocht uw vraag er niet bij staan, kijkt u dan op
  Huisregels  »  
Of neem contact met ons op, wij helpen u graag verder.

Betaalt de verzekeraar ?
Acupunctuur
U heeft geen verwijzing van de huisarts nodig, ook niet voor vergoeding door uw verzekeraar. Veel zorgverzekeraars vergoeden acupunctuurbehandelingen uitgevoerd door leden van de NVA via aanvullende verzekeringen. Hier een link naar een overzicht:
 dekking Acupunctuur . U kunt in dat geval de rekening bij de verzekeraar indienen voor vergoeding.

Fysiotherapie
U dient zelf uw polisvoorwaarden te kennen. Zorg dat u weet of en hoe u verzekerd bent voor fysiotherapie. Dit voorkomt verrassingen achteraf. Let ook op bij verandering van verzekeraar en/of polis.

Bij niet-gecontracteerde zorg vergoed de zorgverzekeraar meestal maar een deel van de kosten. Ook het aantal behandelingen dat uw zorgverzekeraar vergoedt, is afhankelijk van uw aanvullend pakket. Bij vragen over uw vergoeding kunt u het beste contact opnemen met uw zorgverzekeraar. Als hulp kan deze link dienen:
 dekking Fysiotherapie .

Ook als u niet voor fysiotherapie verzekerd bent, kunt u gewoon bij ons terecht voor een behandeling. Uiteraard dient u de behandelingen dan zelf te betalen.

De behandelingsovereenkomst-WGBO
De “Wet op de geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO)”
Deze wet regelt de relatie tussen de cliënt en de zorgverlener. Wanneer een cliënt de hulp van een zorgverlener inroept, komt een geneeskundige behandelingsovereenkomst tussen hen tot stand. De cliënt is de opdrachtgever, de behandelaar de zorgverlener. De zorg wordt gedefinieerd als: onderzoek, het geven van raad en handelingen op het gebied van de geneeskunst, die het doel hebben iemand van een ziekte of aandoening te genezen, te voorkomen, de gevolgen van de ziekte of aandoening te reduceren of de gezondheidstoestand te beoordelen. De WGBO is dwingend recht, dat wil zeggen dat zorgverleners en patiënten onderling geen afspraken kunnen maken die in strijd zijn met de WGBO.
Bij een eerste consult komt dus – verplicht – een behandelovereenkomst tot stand, waarin de wederzijdse rechten en plichten worden vastgelegd.
Heb ik een verwijzing nodig ?
Acupunctuur
Een verwijzing van huisarts of specialist is in principe niet nodig. De meeste ziekenfondsen verlangen geen verwijzing en vrijwel alle verzekeraars vergoeden acupunctuur, mits uitgevoerd door een NVA-lid (zie hiervoor uw polisvoorwaarden).

Fysiotherapie
U kunt zonder verwijzing van de huisarts bij ons terecht. U komt dan via de directe toegankelijkheid fysiotherapie (DFT) binnen. De fysiotherapeut zal een screening uitvoeren en zo bepalen welke behandeling ingezet kan worden voor uw klachten. Mocht er uit de screening komen dat overleg met de huisarts nodig is, dan zal de therapeut dat met u bespreken.

Wat gebeurt er met mijn gegevens ?
U heeft als patiënt altijd recht op inzage in het dossier dat we over u hebben aangemaakt. Tenzij u daartoe toestemming geeft krijgen derden geen inzage in uw dossier. Ook de fysiotherapeut heeft een geheimhoudings­plicht.
Een verslag aan de verwijzend arts bevat alleen gegevens over uw behandeling. Er wordt aan derden over u en de behandeling geen mededeling gedaan, ook niet aan Arbodiensten en Zorgverzekeraars. Wij zullen alleen dan gegevens over u verstrekken als we in het bezit zijn van uw schriftelijke verklaring, waarin u ons toestemming geeft aan die dienst of verzekering gegevens over uw behandeling te verstrekken.

Wij zijn verplicht om uw dossier 15 jaar te bewaren. Na die tijd worden uw gegevens vernietigd. Mocht u willen dat uw dossier al eerder wordt vernietigd, dan kunt u dat schriftelijk bij ons aanvragen. In dat geval zijn we verplicht het dossier binnen 3 maanden te vernietigen.

Ontvangt mijn huisarts een verslag ?
Acupunctuur
Het is bij gezondheidsklachten vaak wel wenselijk dat u zelf uw huisarts informeert omtrent de behandeling. De acupuncturist zal dat in voorkomende gevallen aan u vragen omdat een goede informatie-uitwisseling met uw arts van belang kan zijn.

Fysiotherapie
Ja, tenzij u aangeeft dat u dit niet wenst, dan gebeurt het niet.

Wat moet ik doen als ik verhinderd ben ?
Indien u verhinderd bent dient u zich minimaal 24 uur van tevoren af te melden. Wij kunnen dan nog andere patiënten oproepen. Indien u verzuimt zich (op tijd) af te melden, worden de kosten van de behandeling bij u persoonlijk in rekening gebracht, de zorgverzekeraar vergoedt dit niet.


Translate »
error: Inhoud is beschermd !!