1e afspraak

 Uw eerste afspraak is zo gemaakt. Met een telefoontje, het contactformulier of een e-mail. Dan heeft u ook snel een deskundig advies.

Een verwijsbrief is niet nodig

Bij klachten hoeft u niet eerst langs bij de huisarts. U kiest tegenwoordig zelf uw therapeut. Dus we kunnen zo aan de slag.

Dit neemt u mee:

  • legitimatiebewijs,
  • pas van de zorgverzekeraar,
  • een badhanddoek,
  • eventueel een verwijzing van de huisarts of specialist.

Check uw verzekering

Altijd goed om even te controleren in de polisvoorwaarden hoe u verzekerd bent voor fysiotherapie of acupunctuur. We hebben contracten met alle grote zorgverzekeraars en declareren rechtstreeks bij de verzekering als uw behandeling verzekerd is. Als die niet (meer) verzekerd is, sturen we de facturen naar uw huisadres. Dan zijn dit onze tarieven:

Tarieven

2019

Ook in 2019 is onze praktijk weer gecontracteerd door de zorgverzekeraars. Het hangt echter van uw aanvullende verzekering af of de behandelingen vergoed worden. Hier een link naar een overzicht:  Acupunctuur en  Fysiotherapie .
Het is verstandig uit te zoeken hoeveel behandelingen u per jaar vergoed krijgt, hoeveel behandelingen u al heeft gehad en wat er dus nog vergoed gaat worden. Bekijk daarom vooraf uw polisvoorwaarden of bel met uw verzekeraar, zodat u niet voor verrassingen komt te staan. Hieronder vindt u onze tarieven met de kosten per behandeling.

Tarieven Acupunctuur

15 jaar en ouder per zitting (circa 50 minuten) € 68,50
Eerste consult kinderacupunctuur tot 15 jaar (circa 50 minuten) € 68,50
Vervolgbehandeling kinderacupunctuur tot 15 jaar (circa 25 minuten) € 41,25
Toeslag aan huis € 15,00
Toeslag inrichting € 15,00

Tarieven fysiotherapie

Reguliere zitting fysiotherapie € 32,90
Toeslag aan huis € 14,50
Toeslag inrichting € 7,50
Zitting psychosomatische fysiotherapie € 48,90
Screening € 16,50
Screening, intake en onderzoek € 47,50
Intake en onderzoek na verwijzing € 47,50
Lange zitting reguliere fysiotherapie € 63,50
Éénmalig consult € 59,90
Telefonisch consult € 16,50
Eenvoudige rapportage € 37,90
Uitgebreide rapportage € 68,50

En meer weten over verzekeringspolissen? Kijk op   Zorgwijzer  »  

De intake

De eerste afspraak van een half uur, de intake, bestaat uit twee delen. Een uitgebreid gesprek over wat er speelt en wat er er al aan behandeling heeft plaats gevonden. En een fysiotherapeutisch onderzoek. Meestal kunnen we bij afsluiting van de intake vertellen wat er aan de hand is en bespreken we of en hoe een therapie kan helpen. Dan stellen we samen het behandelplan op. Indien mogelijk kunnen we die zitting al een begin maken met de therapie.

Afzeggen of verzetten

Dat is geen probleem als het maar tijdig gebeurt! Laat het weten via telefoon, contactformulier of e-mail. Tot 24 uur vóór de afspraak is veranderen gratis, daarna brengen we de kosten rechtstreeks bij u in rekening (de zorgverzekeraar vergoedt dat niet).

En verder

Tot zover de 1e afspraak in kort bestek. Voor meer informatie vindt u hieronder uitgebreide antwoorden op de meest gestelde vragen.

Betaalt de verzekeraar?


Acupunctuur
U heeft geen verwijzing van de huisarts nodig, ook niet voor vergoeding door uw verzekeraar. De meeste ziektekostenverzekeraars vergoeden acupunctuurbehandelingen uitgevoerd door leden van de NVA via aanvullende verzekeringen. Hier een link naar een overzicht:  dekking Acupunctuur . U kunt in dat geval de rekening bij de verzekeraar indienen voor vergoeding.

Fysiotherapie
U dient zelf uw polisvoorwaarden te kennen. Zorg dat u weet of en hoe u verzekerd bent voor fysiotherapie. Dit voorkomt verrassingen achteraf. Let ook op bij verandering van verzekeraar en/of polis.

Ook voor 2019 is de praktijk gecontracteerd door de zorgverzekeraars. De declaraties van uw behandelingen declareren wij rechtstreeks bij hen. Het aantal behandelingen dat uw zorgverzekeraar vergoedt, is afhankelijk van uw aanvullend pakket. Bij vragen over uw vergoeding kunt u het beste contact opnemen met uw zorgverzekeraar. Als hulp kan deze link dienen:  dekking Fysiotherapie .

Ook als u niet (meer) voor fysiotherapie verzekerd bent, kunt u gewoon bij ons terecht voor een behandeling. Uiteraard dient u de behandelingen dan zelf te betalen.

De behandelingsovereenkomst – WGBO

 De “Wet op de geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO)”
Deze wet regelt de relatie tussen de cliënt en de zorgverlener. Wanneer een cliënt de hulp van een zorgverlener inroept, komt een geneeskundige behandelingsovereenkomst tussen hen tot stand. De cliënt is de opdrachtgever, de behandelaar de zorgverlener. De zorg wordt gedefinieerd als: onderzoek, het geven van raad en handelingen op het gebied van de geneeskunst, die het doel hebben iemand van een ziekte of aandoening te genezen, te voorkomen, de gevolgen van de ziekte of aandoening te reduceren of de gezondheidstoestand te beoordelen. De WGBO is dwingend recht, dat wil zeggen dat zorgverleners en patiënten onderling geen afspraken kunnen maken die in strijd zijn met de WGBO.
Bij een eerste consult komt dus – verplicht – een behandelovereenkomst tot stand, waarin de wederzijdse rechten en plichten worden vastgelegd.

Heb ik een verwijzing nodig?


Acupunctuur
Een verwijzing van huisarts of specialist is in principe niet nodig. De meeste ziekenfondsen verlangen geen verwijzing en vrijwel alle verzekeraars vergoeden acupunctuur, mits uitgevoerd door een NVA-lid (zie hiervoor uw polisvoorwaarden).

Fysiotherapie
U kunt zonder verwijzing van de huisarts bij ons terecht. U komt dan via de directe toegankelijkheid fysiotherapie (DFT) binnen. De fysiotherapeut zal een screening uitvoeren en zo bepalen welke behandeling ingezet kan worden voor uw klachten. Mocht er uit de screening komen dat overleg met de huisarts nodig is, dan zal de therapeut dat met u bespreken.

Ik kom voor het eerst, hoe werkt het?


Als u bij ons binnenkomt kunt u plaats nemen in de wachtruimte. U wordt dan zo spoedig mogelijk door uw therapeut opgehaald.

De eerste keer staat voornamelijk in het teken van kennismaken en inventariseren van uw klacht. Dit doen we d.m.v. een inleidend gesprek en een lichamelijk onderzoek. Daarna leggen we u uit of en hoe een therapie u kan helpen uw klachten te verminderen. Meestal komen we de eerste keer al aan een beginnende behandeling toe. Een directe aanpak van uw klacht staat centraal, maar advies en training om herhaling van uw klacht te voorkomen vormen eveneens een onderdeel van de behandeling. Er zal van u gevraagd worden om thuis en/of op het werk de adviezen op te volgen en de oefeningen te doen.

Bij de intake dient u zich te legitimeren met een geldig identiteitsbewijs (rijbewijs, paspoort of identiteitsbewijs) en uw Burgerservicenummer (BSN). Ook neemt u het pasje van de ziektekostenverzekeraar mee. Wij doen een controle op het verzekeringsrecht, zodat u en wij niet voor verrassingen komen te staan m.b.t. het aantal behandelingen dat uw verzekeraar vergoedt.

Verder neemt u een grote badhanddoek mee. In de oefenruimte dient u schoon sportschoeisel te dragen. Wij nemen onze hygiëne zo goed mogelijk in acht, wij vragen u dat ook te doen.

Afspraken dienen 24 uur voor de afspraak te worden afgezegd, anders krijgt u een rekening thuis gestuurd. Deze gereserveerde tijd kunnen wij niet declareren bij uw ziektekostenverzekeraar. Als we u niet telefonisch te woord kunnen staan kunt u uw afmelding inspreken.

Kan ik aan huis behandeld worden ?

Behandeling aan huis kan altijd. Vergoeding door de zorgverzekeraar gebeurt echter uitsluitend indien een verwijzing van uw huisarts en/of specialist de noodzaak aangeeft.
Is het nodig dat we bij u aan huis komen? Vraag dan uw arts dit te vermelden op de verwijzing.

Mijn gegevens, wat gebeurt daarmee?


U heeft als patiënt altijd recht op inzage in het dossier dat we over u hebben aangemaakt. Tenzij u daartoe toestemming geeft krijgen derden geen inzage in uw dossier. Ook de fysiotherapeut heeft een geheimhoudings­plicht.
Een verslag aan de verwijzend arts bevat alleen gegevens over uw behandeling. Er wordt aan derden over u en de behandeling geen mededeling gedaan, ook niet aan Arbodiensten en Zorgverzekeraars. Wij zullen alleen dan gegevens over u verstrekken als we in het bezit zijn van uw schriftelijke verklaring, waarin u ons toestemming geeft aan die dienst of verzekering gegevens over uw behandeling te verstrekken.

Wij zijn verplicht om uw dossier 15 jaar te bewaren. Na die tijd worden uw gegevens vernietigd. Mocht u willen dat uw dossier al eerder wordt vernietigd, dan kunt u dat schriftelijk bij ons aanvragen. In dat geval zijn we verplicht het dossier binnen 3 maanden te vernietigen.

Ontvangt mijn huisarts een verslag van de behandeling?


Acupunctuur
Het is bij gezondheidsklachten vaak wel wenselijk dat u zelf uw huisarts informeert omtrent de behandeling. De acupuncturist zal dat in voorkomende gevallen aan u vragen omdat een goede informatie-uitwisseling met uw arts van belang kan zijn.

Fysiotherapie
Ja, tenzij u aangeeft dat u dit niet wenst, dan gebeurt het niet.

Wat moet ik doen als ik verhinderd ben?


Indien u verhinderd bent dient u zich minimaal 24 uur van tevoren af te melden. Wij kunnen dan nog andere patiënten oproepen. Indien u verzuimt zich (op tijd) af te melden, worden de kosten van de behandeling bij u persoonlijk in rekening gebracht, de zorgverzekeraar vergoedt dit niet.

Of kijkt u bij   Huisregels  »  

En zit uw antwoord er niet bij? Neem contact met ons op, wij helpen u graag verder.

error: Inhoud is beschermd !!