Nazorg COVID-19-patiënten

Er zijn al weer tienduizenden Covid-19-patiënten ontslagen uit het ziekenhuis. Maar naar is gebleken hebben velen nog ernstige en langdurige klachten. Klachten waarbij een belangrijke rol voor de de fysiotherapeut is weggelegd, voor hulp, advies en begeleiding. Zoals bij klachten op het gebied van vermoeidheid, benauwdheid, energie, kracht of uithoudingsvermogen.

De fysiotherapeut helpt om inzicht te krijgen in de klachten en adviseert en begeleidt bij het verantwoord weer opbouwen van dagelijkse activiteiten. Hierbij zijn energieverdeling en het risico op overbelasting belangrijke aandachtspunten. De fysiotherapeut zorgt er op deze manier voor verantwoord werken aan het herstel. De fysiotherapeut kijkt ook hoe het verder met je gaat. Heb je problemen op emotioneel vlak, verloopt het herstel goed en eet je (gezond) genoeg? Als het nodig is, schakelt de fysiotherapeut in overleg met de huisarts andere zorgverleners in.

Ook kan de praktijk in de behandeling van COVID-19-patiënten met een Post Intensive Care Syndroom (PICS) na ontslag uit het ziekenhuis voorzien.

Om (her)besmetting uit te sluiten, staat veiligheid voorop bij de behandeling. De fysiotherapeut vertelt wat er wel en niet mogelijk is. Hiervoor maakt de fysiotherapeut een inschatting of behandeling op afstand (VideoConsult) mogelijk is en of fysieke behandeling verantwoord is.

Een praktijkvoorbeeld
Marian heeft corona gehad. Ze overleefde de ziekte maar was ernstig verzwakt. Bij haar herstel speelde fysiotherapie de hoofdrol.

Meer verhalen over wat fysiotherapie voor je kan doen vind je op

Translate »
error: Inhoud is beschermd !!